Merknad om batteri

Merknader om avhending av batteriet

I forbindelse med salg av batterier eller med levering av enheter som inneholder batterier, er vi forpliktet til å informere deg om følgende:

Som sluttbruker er du juridisk forpliktet til å returnere brukte batterier. Du kan returnere gamle batterier som vi har eller har fraktet i vårt sortiment som nye batterier gratis på vårt forsendelseslager: Zum Frischemarkt 4, 04158 Leipzig, Tyskland. Symbolene som vises på batteriene har følgende betydninger: Symbolet på den overkryssede papirkurven betyr at batteriet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall.

Pb = batteri inneholder mer enn 0,004 prosent blyprosent
Cd = batteri inneholder mer enn 0,002 masseprosent kadmium
Hg = batteri inneholder mer enn 0,0005 prosent masse kvikksølv.

Vær oppmerksom på instruksjonene ovenfor.