For kontinuerlig å optimalisere nettstedet vårt og tilby deg den best mulige tjenesten, bruker vi informasjonskapsler, forutsatt at du gir samtykke til bruk av informasjonskapsler. Ytterligere informasjon Bli enige Nekte

Våre vilkår

Generelle vilkår og kundeinformasjon

I. Generelle vilkår

§ 1 Grunnleggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gjelder for kontrakter som du inngår med oss ​​som leverandør (Siegfried Schuster GmbH) via nettstedet www.floristik24.no. Med mindre annet er avtalt, motsiges inkluderingen av dine egne vilkår og betingelser, hvis aktuelt.

(2) En forbruker i betydningen av følgende regler er enhver fysisk person som inngår en lovlig transaksjon for formål som overveiende ikke er kommersielle eller selvstendige næringsdrivende. En gründer er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskap som, når de avslutter en juridisk transaksjon, utøver sin uavhengige profesjonelle eller kommersielle aktivitet.

§ 2 Kontraktsinngåelse

(1) Kontraktsmålet er salg av varer.

(2) Så snart det respektive produktet er lagt ut på nettstedet vårt, sender vi et bindende tilbud om å inngå en kontrakt under de vilkår som er spesifisert i varebeskrivelsen.

(3) Kontrakten inngås via online handlekurvsystemet som følger:
Varene som er beregnet for kjøp plasseres i "handlekurven". Du kan bruke den tilsvarende knappen i navigasjonsfeltet for å hente frem "handlekurven" og gjøre endringer der når som helst.
Etter å ha hentet "Kasse" -siden og lagt inn dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelser, vil alle bestillingsdata vises på nytt på ordreoversiktssiden.
Hvis du bruker et øyeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) som betalingsmåte, blir du enten ført til ordreoversiktssiden i vår nettbutikk, eller du blir først omdirigert til leverandørens nettsted. av øyeblikkelig betalingssystem.
Hvis du blir videresendt til det respektive øyeblikkelige betalingssystemet, gjør du det riktige valget eller skriv inn dataene dine der. Deretter blir du sendt tilbake til ordreoversiktssiden i vår nettbutikk.
Før du sender inn bestillingen, har du muligheten til å sjekke alle detaljene på nytt, endre dem (også via "tilbake" -funksjonen i nettleseren) eller å kansellere kjøpet.
Ved å sende inn bestillingen ved å bruke "ordre med forpliktelse til å betale", erklærer du juridisk bindende aksept av tilbudet, der kontrakten inngås.

(4) Dine henvendelser for å utarbeide et tilbud er ikke-bindende for deg. Vi vil gi deg et bindende tilbud i tekstform (f.eks. Via e-post), som du kan godta innen 5 dager.

(5) Behandlingen av ordren og overføring av all informasjon som kreves i forbindelse med inngåelse av kontrakten, blir delvis automatisert via e-post. Du må derfor sørge for at e-postadressen du har lagret hos oss er korrekt, at mottak av e-post er teknisk sikret og spesielt ikke forhindres av spamfiltre.

§ 3 Spesielle avtaler om betalingsmåter som tilbys

(1) Kredittsjekk
Hvis vi foretar forskuddsbetalinger, for eksempel i tilfelle betaling med konto eller direkte belastning, vil dine data bli overført til oss for å sikre våre legitime interesser for å kontrollere kredittverdighet på grunnlag av matematisk-statistiske prosedyrer. Vi forbeholder oss retten til å nekte betalingsmåte på konto eller direkte belastning som følge av kredittsjekken.

(2) Kjøp med direkte belastning via Novalnet
Når du kjøper med direkte belastning via Novalnet AG, som tilbys i Tyskland og Østerrike, forfaller betalingsbeløpet umiddelbart for betaling med direkte belastning fra gjeldende konto som er spesifisert i bestillingsprosessen i banken som er angitt der (nåværende konto). Du godkjenner herved tilbakekallende Novalnet AG til å samle inn betalingene som skal foretas med direkte belastning fra din nåværende konto. Hvis den nåværende kontoen ikke har de nødvendige midlene, er ikke banken som har kontoen forpliktet til å innløse den. Delinnløsninger gjøres ikke i prosedyren for direkte belastning.
Ved å spesifisere gjeldende konto, bekrefter du at du har rett til direkte belastning via den aktuelle nåværende kontoen. Returbelastning er forbundet med mye innsats og kostnader for oss og Novalnet AG. I tilfelle returbelastning (på grunn av utilstrekkelige midler på nåværende konto, på grunn av utløp av nåværende konto eller innvendinger fra kontoinnehaveren eller på grunn av feil overførte kontodata) er du forpliktet til å betale et behandlingsgebyr på EUR 7,50 pr. retur debet. Du vil få muligheten til å fremlegge bevis for at returbelastningen resulterte i lavere eller ingen kostnader i det hele tatt. Vi forbeholder oss retten til å gjøre ytterligere krav. I lys av innsatsen og kostnadene for returbelastning og for å unngå behandlingsgebyret, blir du bedt om ikke å motsette deg direkte belastning i tilfelle en tilbakekalling eller tilbaketrekning fra kjøpekontrakten, en retur eller en klage. I et slikt tilfelle, etter konsultasjon med oss, blir betalingen reversert ved å overføre det tilsvarende beløpet tilbake eller ved å kreditere det.

(3) Kjøp på konto via Novalnet
Ved kjøp på konto forfaller fakturabeløpet til vår eksterne partner, Novalnet AG, senest på kalenderdagen som er oppgitt på fakturaen.
I dette tilfellet kan du bare betale til Novalnet AG med gjeldsavvikende effekt.
Selv når du kjøper på konto via Novalnet AG, er vi fortsatt ansvarlige for generelle kundehenvendelser, for eksempel om varer, leveringstider, frakt, retur, klager, erklæringer om tilbakekalling eller kreditnota. Denne betalingsmåten er bare tilgjengelig for kunder fra Tyskland. Novalnet AG sjekker og evaluerer informasjonen din og utveksler data med andre selskaper og kredittbyråer (kredittsjekk) hvis det er en legitim grunn. Hvis kredittverdigheten ikke er garantert, kan Novalnet AG nekte kjøpet på konto og vil påpeke alternative betalingsalternativer.

(4) Barzahlen.de via novalnet
Hvis Barzahlen er avtalt, forfaller betaling umiddelbart etter at kontrakten er inngått. Etter å ha fullført bestillingen, vil du motta en betalingsseddel som du kan skrive ut, skanne i kassaapparatet i en av Barzahlen-partnerfilialene og betale beløpet kontant. Alternativt kan du få en betalingskode sendt til mobiltelefonen din via SMS, gi betalingskoden til kassereren i Barzahlen-partnerfilialen og betale beløpet kontant. Barzahlen-partnerfilialen overfører betalingsbekreftelsen i sanntid, hvoretter forsendelsesprosessen startes umiddelbart.

(5) SEPA-direkte belastning (grunnleggende og / eller selskapets direkte belastning)
Når du betaler med SEPA-direkteavgift eller med SEPA-direkteavgift, autoriserer du oss til å samle fakturabeløpet fra den angitte kontoen ved å utstede et tilsvarende SEPA-mandat.
Direkte belastning blir samlet innen 10 dager etter kontraktsinngåelsen.
Fristen for å sende inn forhåndsvarselet blir forkortet til 5 dager før forfallsdato. Du er forpliktet til å sikre at kontoen din har tilstrekkelige midler på forfallsdatoen. I tilfelle returbelastning på grunn av din feil, må du bære bankgebyret.

§ 4 Rettsrett, eiendomsrett

(1) Du kan bare utøve en rettsrett hvis det gjelder krav fra samme kontraktsforhold.

(2) Varene forblir vår eiendom til kjøpesummen er betalt i sin helhet.

(3) Hvis du er gründer, gjelder også følgende:

a) Vi forbeholder oss eiendomsretten til alle krav fra det nåværende forretningsforholdet er avgjort i sin helhet. Før overføring av eierskap til varene med forbehold om eiendomsrett, er pantsetting eller sikkerhetsoverføring ikke tillatt.

b) Du kan videreselge varene i ordinær virksomhet. I dette tilfellet tildeler du oss alle krav i beløpet på fakturabeløpet som tilfaller deg fra videresalget, vi godtar oppdraget. Du er videre autorisert til å innhente kravet. Men hvis du ikke klarer å oppfylle betalingsforpliktelsene dine, forbeholder vi oss retten til å innkreve kravet selv.

c) Hvis de reserverte varene kombineres og blandes, får vi sameie av den nye varen i forholdet mellom fakturaverdien til de reserverte varene og de andre behandlede varene på behandlingstidspunktet.

d) Vi forplikter oss til å frigjøre verdipapirene som vi har krav på på din forespørsel, i den grad den realiserbare verdien av verdipapirene våre overstiger kravet om å være sikret med mer enn 10%. Valget av verdipapirene som skal frigjøres er vårt ansvar.

§ 5 Garanti

(1) De lovbestemte garantirettighetene gjelder.

(2) Som forbruker blir du bedt om å sjekke varen for fullstendighet, åpenbare mangler og transportskader umiddelbart etter levering og å varsle oss og speditøren om eventuelle klager så snart som mulig. Hvis du ikke gjør det, har dette ingen innvirkning på dine lovpålagte garantikrav.

(3) Hvis du er gründer, gjelder følgende i avvik fra ovennevnte garantibestemmelser:

a) Bare vår egen informasjon og produsentens produktbeskrivelse anses å være avtalt som kvaliteten på varen, men ikke annen reklame, offentlige kampanjer og uttalelser fra produsenten.

b) I tilfelle feil, garanterer vi, etter vårt valg, reparasjon eller påfølgende levering. Hvis eliminering av mangelen mislykkes, kan du enten be om prisreduksjon eller trekke deg fra kontrakten. Retting av mangler anses å ha mislyktes etter et mislykket andre forsøk, med mindre noe annet særlig skyldes gjenstandens art eller mangelen eller andre omstendigheter. I tilfelle reparasjoner, trenger vi ikke bære de økte kostnadene som oppstår fra forsendelsen av varene til et annet sted enn ytelsesstedet, forutsatt at forsendelsen ikke samsvarer med den tiltenkte bruken av varene.

c) Garantiperioden er ett år fra levering av varene. Forkortelsen av fristen gjelder ikke:

skyldig forårsaket skade som kan tilskrives oss fra skade på liv, kropp eller helse og annen skade forårsaket forsettlig eller gjennom grov uaktsomhet;
- så langt vi har bedratt svindelen eller har gitt en garanti for varens kvalitet;
- for gjenstander som har blitt brukt til en bygning i samsvar med normal bruk og som har forårsaket dens mangler;
- I tilfelle juridisk regress krav som du har mot oss i forbindelse med garantirettigheter.

§ 6 Lovvalg, utførelsessted, jurisdiksjon

(1) Tysk lov gjelder. For forbrukere gjelder dette lovvalget bare i den grad dette ikke fjerner beskyttelsen gitt av obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i den staten der forbrukeren har sin faste bopel (favoriseringsprinsipp).

(2) Utførelsesstedet for alle tjenester som oppstår fra forretningsforholdet til oss og jurisdiksjonen er vårt hovedkontor, forutsatt at du ikke er en forbruker, men en kjøpmann, en juridisk enhet under offentlig rett eller et spesialfond etter offentlig rett . Det samme gjelder hvis du ikke har et generelt jurisdiksjon i Tyskland eller EU, eller hvis ditt bosted eller vanlige opphold ikke er kjent på det tidspunktet søksmålet blir anlagt. Fullmakten til å anke til retten på et annet juridisk sted for jurisdiksjon forblir upåvirket.

(3) Bestemmelsene i FNs salgskonvensjon gjelder ikke uttrykkelig.
II. Kundeinformasjon

1. Identitet på selger

Siegfried Schuster GmbH
Til det ferske markedet 4
04158 Leipzig
Tyskland

E-post: shop (at) floristik24.no


Alternativ tvisteløsning:
EU-kommisjonen tilbyr en plattform for utenomrettslig online tvisteløsning (OS-plattform), tilgjengelig på https://ec.europa.eu/odr.

Vi er klare til å delta i tvisteløsningsbehandling for voldgiftsnemnd for forbrukere.

2. Informasjon om kontraktsdannelse

De tekniske trinnene for inngåelse av kontrakten, inngåelse av selve kontrakten og korrigeringsalternativene utføres i samsvar med bestemmelsene "Avslutning av kontrakten" i våre generelle vilkår (del I.).

3. Kontraktspråk, lagring av kontraktstekst

3.1. Kontraktsspråk er tysk.

3.2. Vi lagrer ikke hele teksten til kontrakten. Før du sender inn bestillingen via online handlekurv-systemet, kan kontraktsdataene skrives ut ved hjelp av nettleserens utskriftsfunksjon eller lagres elektronisk. Etter at vi har mottatt bestillingen, vil bestillingsdataene, informasjonen som kreves i lovgivningen for fjernsalgskontrakter og de generelle vilkårene, bli sendt til deg igjen via e-post.

3.3. For forespørsler om tilbud utenfor online handlekurvsystemet, vil du motta alle kontraktsdata som en del av et bindende tilbud i tekstform, for eksempel via e-post, som du kan skrive ut eller lagre elektronisk.

4. Etiske retningslinjer

4.1. Vi har overlevert kjøpernes kvalitetskriterier for Händlerbund Management AG og tilhørende e-handel Europa Trustmark Code of Conduct, som kan sees på: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatslösungen. pdf og https: //www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

5. Viktige egenskaper ved produktet eller tjenesten

De viktigste egenskapene til varene og / eller tjenestene finner du i det respektive tilbudet.

6. Priser og betalingsmåter

6.1. Prisene som er oppført i de respektive tilbudene samt fraktkostnadene representerer totalpriser. De inkluderer alle priskomponenter inkludert alle gjeldende avgifter.

6.2. Fraktkostnadene er ikke inkludert i kjøpesummen. De kan hentes via en tilsvarende merket knapp på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet, vises separat under bestillingsprosessen og skal bæres av deg i tillegg, med mindre gratis levering er blitt lovet.

6.3. Hvis leveringen skjer til land utenfor EU, kan vi pådra oss ekstra kostnader som vi ikke er ansvarlige for, for eksempel toll, skatter eller pengeoverføringsgebyrer (overførings- eller valutakursavgifter til kredittinstitusjonene), som skal båret av deg.

6.4. Eventuelle kostnader som påløper for overføring av penger (overførings- eller valutakursavgifter til kredittinstitusjonene) skal bæres av deg i tilfeller der levering skjer i et EU-land, men betalingen er iverksatt utenfor EU.

6.5. Betalingsmetodene som er tilgjengelige for deg vises under en tilsvarende merket knapp på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet.

6.6. Med mindre annet er angitt for de enkelte betalingsmåtene, forfaller betalingskravene fra den inngåtte kontrakten til betaling umiddelbart.

7. Leveringsbetingelser

7.1. Leveringsbetingelsene, leveringsdatoen og eventuelle leveringsrestriksjoner finner du under en tilsvarende merket knapp på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet.

7.2. Så langt du er forbruker, er det regulert i loven at risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av varen som selges under forsendelsen bare overføres til deg når varene overleveres, uavhengig av om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gjelder ikke hvis du uavhengig har bestilt et transportselskap som ikke er oppkalt av gründeren eller en annen person som er utnevnt til å utføre forsendelsen.

Hvis du er gründer, er levering og forsendelse på egen risiko.

8. Lovbestemte garantirettigheter

Ansvar for mangler er basert på "Garanti" -bestemmelsen i våre generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse vilkårene og kundeinformasjonen ble opprettet av advokatene til Händlerbund som spesialiserer seg på IT-rett og blir permanent kontrollert for juridisk samsvar. Händlerbund Management AG garanterer rettssikkerheten til tekstene og er ansvarlig i tilfelle advarsler. Du finner mer informasjon om dette på: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

siste oppdatering: 23.10.2019